Facebook

OFERTA

  
 
Cennik - pełna oferta SPA do pobrania TUTAJ (2019/07)

 

1. Klienci Salonu “Marilyn” zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem korzystania z oferty salonu 
oraz do przestrzegania jego postanowień. Skorzystanie z oferty salonu oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

2. Godziny otwarcia Salonu ”Marilyn”: od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00, w sobotę od 9:00 do 15:00. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb klientów. Istnieje możliwość wykonania usługi w innych godzinach niż wyżej wymienione, ale tylko po wcześniejszym uzgodnieniu tego z osobą wykonującą zabieg.

3. Wizyta może zostać umówiona telefonicznie lub osobiście.

4. Prosimy o punktualne przybycie na umówiony zabieg. O ewentualnym spóźnieniu lub nieobecności prosimy informować z jednodniowym wyprzedzeniem. 
W przypadku znacznego spóźnienia z winy klienta nie gwarantujemy wykonania zabiegu w pełnym umówionym zakresie. Godziny wizyt są orientacyjnie, możliwe są kilku- czy kilkunastominutowe przesunięcia często wynikające z przyczyn niezależnych od pracowników salonu czy ze specyfiki zabiegów.

5. W przypadku, gdy klientka/klient dwukrotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej, poproszona/-y zostanie o dokonanie wpłaty zadatku w wysokości min. 25 % ceny zamówionej usługi. Zadatek przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie.

6. Klientka/klient umawiając się na zabieg zobowiązana/y jest to podania prawdziwego imienia, nazwiska oraz aktualnego numeru telefonu.

W przypadku, gdy tożsamość lub wiek klienta będzie podlegał wątpliwości obsługa salonu jest upoważniona do poproszenia o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

7. Dopuszcza się korzystanie z zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia w celu potwierdzenia wyrażenia zgody lub odmowy świadczenia zabiegu.

8. Wykonanie zabiegu przekłucia uszu i innych części ciała, zabiegu mezoterapii bezigłowej, mikrodermabrazji diamentowej, zabiegów z użyciem prądów, ultradźwięków, technologii IPL, radiofrekwencji lub zabiegów kosmetologii estetycznej naruszających ciągłość tkanek wymaga pisemnej zgody klientki/klienta na wykonanie zabiegu. W przypadku odmowy podpisania zgody zabieg nie będzie wykonywany.

9. Klientki i klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, kostnego, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, amalgamatach, metalowych implantach czy innych wypełniaczach w ciele, przebytych udarach itd). Zatajanie chorób, schorzeń lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klienci zobowiązani są także do poinformowania pracownika salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

10. Personel salonu w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.

11. Udostępnianie danych osobowych i numerów telefonu przez Klientów przy rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez „F U Med-Servis” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Salon nie będzie przekazywał tych danych innym instytucjom, firmom i osobom.

12. Za usługi świadczone w Salonie ”Marilyn” można płacić gotówką lub karta płatniczą.

13. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb klienta/klientki. O wszystkich zmianach czy różnicach cen klientka/klient jest informowana/-y przed zabiegiem.

14. Prosimy o przemyślane zakupy produktów do pielęgnacji domowej w salonie “Marilyn”. Nie przyjmujemy zwrotu ani nie dokonujemy wymiany zakupionych produktów po opuszczeniu salonu.

15. Salon “Marilyn” posiada w swojej ofercie imienne “Karty upominkowe” na określoną kwotę, którą należy wykorzystać na usługi w salonie w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu. “Kartę upominkową” można wykorzystać na dowolne usługi fryzjersko-kosmetyczne oferowane w salonie, na zakup kosmetyków 
do pielęgnacji domowej lub korzystanie z pomieszczeń odnowy biologicznej znajdujących się w naszym salonie. Za ewentualne zaginięcie, utratę czy zniszczenie karty upominkowej odpowiedzialność ponosi klient, salon nie rekompensuje z żaden sposób zaistniałej sytuacji. Nie ma możliwości wymiany “Karty upominkowej” na jej równowartość w gotówce. Po upłynięciu ważności, karty nie będą realizowane.

16. Na terenie salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i e-papierosów, zażywanie środków odurzających, wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, handel, akwizycja, bardzo głośne i niekulturalne zachowanie, korzystanie z urządzeń bez zgody personelu salonu, wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

17. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.

18. Za przedmioty należące do klientów pozostawione na terenie salonu “Marilyn”, salon nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

19. Salon “Marilyn” nie odpowiada za dzieci pozostawione w salonie bez opieki. Za ewentualne uszkodzenia bądź zniszczenia spowodowane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich opiekunowie prawni.

20. Ewentualne wnioski, skargi i zażalenia należy kierować do właściciela salonu p.Barbary Rzeźniczek-Apczyńskiej osobiście, 
telefonicznie pod numerem 796 786 604, e-mailem na adres: barbarazoz@autograf, korespondencyjnie na adres: „Med-Servis”, ul. Żeromskiego 25C, Głubczyce wraz z załączonym dowodem zakupu, jeśli sprawa dotyczy usługi. 
Ewentualne zastrzeżenia złożone innym osobom lub w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone.

21. Salon “Marilyn” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.